Караганда Онлайн
Караганда Онлайн

Лента событий

Вчера
19 октября
18 октября
Есть что рассказать? Поделись с нами любым удобным способом!
  • Телефон: +7 7212 41 90 90
Высокие цены, проблемы общественного транспорта, ЖКХ, сфер образования и здравоохранения... Зачастую, хочется, чтобы о несправедливости узнали многие, поддержали, а, может быть, даже и помогли. Делитесь новостями в разделе «Горячая линия» и вас услышат Читать обращения
Что случилось?

Представьтесь
Поле "Телефон" - обязательно для заполнения
Телефон
Email
Капча
Есть что рассказать? Поделись с нами любым удобным для себя способом!
  • по телефону +7 7212 41 90 90
  • на e-mail info@ekaraganda.kz
14 октября,
2019
Миграционный отдел по обслуживанию населения филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области:
Баспасөз қызметі... НА РАССМОТРЕНИИ
Баспасөз қызметі Ендімемлекеттікқызметтіалутіптіоңайжәнеыңғайлы бола түсті ҚазанайыныңбасынанэлектрондықүкіметтіңжаңартылғанeGovmobileмобильдікқосымшасыіскеқосылды. Қосымшамемлекеттікқызметтердіалупроцесінайтарлықтайжеңілдетті, депхабарлайды «Азаматтарғаарналғанүкімет». ЖетілдірілгенeGovmobileқолданыстағыэлектронды-цифрлыққолтаңбаны (ЭЦҚ) 4 таңбалы PIN-кодқанемесе биометрия құрылғыларына (Face ID, Touch ID) тіркепқоюғамүмкіндікбереді. Бірретэлектронды-цифрлыққолтаңбаны (ЭЦҚ) PIN-кодқанемесе биометрия құрылғыларынатіркепалғанқолданушы, жүйегекіружәнемемлекеттікқызметалукезінде ЭЦҚ таңдапнемесе пароль енгізіпәуреболмайды. Ендіазаматтарға ЭЦҚ-ныңқажеттілігіжоқ. БізұялытелефонымыздыңбұғатынсаусақізіменнемесеFace ID-мен шешудіүйреніпалдық. Дәлосылайбұлқосымшада да ЭЦҚ-ңыздыөзіңіздіңбиометрияңызғатіркепалып, мемлекеттікқызметалубарысындасұраудыөзіңіздіңTouch…
08 октября,
2019
Миграционный отдел по обслуживанию населения филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области:
Достар,... НА РАССМОТРЕНИИ
08 октября,
2019
Миграционный отдел по обслуживанию населения филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области:
Аты, тегі,... НА РАССМОТРЕНИИ
Перейти к странице: